Home

meSted

meSted

 

Een gemengd gezelligheids koor dat alleen Nederlandstalig repertoire zingt.

Liedjes van o.a. Jan Smit, Benny Neyman en Nick en Simon.

 

Kom gerust eens kijken en zing mee op één van onze repetitie-avonden.

 

Wij repeteren 1 x per 2 weken op donderdagavond

(oneven weken) van 20.00 tot 22.00 uur

in het Stadspodium GO te Leerdam

 

contactpersoon:

Tom Kars

0345-610047 of 06-22354857

mested.leerdam@gmail.com